Společnost na obranu nespravedlivě stíhaných, z. s.
Society to Defend Unfairly Prosecuted

Preambule

(1) "That it is better 100 guilty Persons should escape than that one innocent Person should suffer, is a Maxim that has been long and generally approved; never, that I know of, controverted."
(BENJAMIN FRANKLIN, letter to Benjamin Vaughan)


(2) Esenciální podmínkou pro existenci nezávislé soudní moci je důvěra veřejnosti v to, že soudci při rozhodování věcí usilují o spravedlivá rozhodnutí přijímaná na základě práva. Bez důvěry veřejnosti v to, že soudcův postup byl fér a respektoval vysokou mravní úroveň, nemůže být justice schopna řádně fungovat. Důvěra veřejnosti v soudní moc je tím nejcennějším, čím tato moc disponuje, a ona důvěra patří i mezi to nejcennější, z čeho může vycházet každý občan státu.

Slovy H. de Balzaca: "Nedostatek důvěry v soudnictví je začátkem konce společnosti.".

Důvěra veřejnosti však není apriorně dána, nýbrž je třeba ji budovat. Je snazší o ni přijít, než ji udržet. Roky úsilí mohou být ztraceny i jen jedním nezdařeným rozhodnutím. Toto musí mít na paměti při rozhodování věci každý soudce, který na rozdíl od zákonodárce neprosazuje svoji vůli, nýbrž vždy by měl prosazovat právo v jeho ústavně konformní interpretaci.
(Ústavní soud, II. ÚS 2268/07).


(3) Při vědomí zásadního významu zákonnosti a spravedlnosti při výkonu soudní moci pro existenci svobodné společnosti a při vědomí utrpení, které nezákonné a nespravedlivé postupy a rozhodnutí působí postiženým osobám, rozhodli se členové spolu sdružit a zákonnost a spravedlnost podpořit.====

Společnost na obranu nespravedlivě stíhaných, z.s.

IČ: 06058035, se sídlem 5. Máje 583/10, 155 00 Praha 5

Účel nadace

a. Provádění osvětové činnosti v oblasti základních lidských a občanských práv a svobod, zejména se zaměřením na důsledné zachovávání práva na spravedlivý proces v trestním řízení;

b. Pořádání kurzů, přednášek, školení, workshopů, osvětových a kulturních akcí, a to i ve spolupráci s dalšími osobami, zejména pak s vysokými školami, výzkumnými ústavy;

c. Provádění monitoringu postupu orgánů činných v trestním řízení z hlediska dodržování zákonnosti a práva na spravedlivý proces;

d. Informování veřejnosti o zjištěných pochybnostech při postupu orgánů činných v trestním řízení a o protiprávních zásazích do práva na spravedlivý proces;

e. Informování advokátů, Veřejného ochránce práv, Probační a mediační služby České republiky, Vězeňské služby České republiky, Ministerstva spravedlnosti a dalších orgánů státní moci o zjištěných protiprávních zásazích do základních a občanských práv a svobod;

f. Poskytnutí pomoci při zajištění právní podpory osob, jejichž práva byla porušena nezákonným a nespravedlivým postupem orgánů činných v trestním řízení;

g. Poskytnutí materiální a sociální pomoci osobám v tíživé životní situace, zejména pak osobám postiženým zásahem do práva na spravedlivý proces.


====

Statutární orgán

STANISLAV MEČL - Předseda
Praha - Staré Město, Provaznická, PSČ 110 00
den vzniku členství i funkce: 10. 4. 2017

EVA VORLÍČKOVÁ - Místopředseda
Praha - Stodůlky, 5. máje, PSČ 155 00
den vzniku členství i funkce: 10. 4. 2017

JAN URBAN - Místopředseda
Roztoky, PSČ 270 23
den vzniku členství i funkce: 10. 4. 2017

každý člen statutárního orgánu vystupuje a podepisuje samostatně

Zakladatelé: Ivan Dvořák, Jan Kalvoda, Stanislav Mečl, Vojtěch Sedláček, Jan Urban, Iva Vojtková, Eva Vorlíčková

Kontakt: sons17@sons17.cz

==== August 2017 ====

STRÁNKY PŘIPRAVUJEME / UNDER RECONSTRUCTION